TRV:01009

ID TRV:01009
Bok 540
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst a) Identifikasjon: For sporbarhet skal hver komponent eller produksjonsserie merkes med entydig identifikasjon av produsenten og av komponenten/produksjonsserien.
  1. Utførelse: Der merking på selve komponenten er uhensiktsmessig kan identifikasjon realiseres på annen måte enn ved merking.
  2. Utførelse: Identifikasjonen skal kunne brukes til å finne relevant informasjon om:
    1. Produsenten
    2. Produksjonstidspunkt
    3. Dokumentasjon av komponenten
  3. Utførelse: Identifikasjonen skal brukes ved registrering av feil på komponenten og eventuell garanti/reklamasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle krav til komponenter