TRV:01010

ID TRV:01010
Bok 540
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst b) Forventet levetid: Komponenter som brukes i kontaktledningsanlegget skal være produsert for forventede påkjenninger i anleggets forventede levetid. Forventet levetid for komponenter i kontaktledningsanlegget skal settes til minst 50 år.
  1. Utførelse: Det kan legges til grunn bytte av slitedeler før anleggets levetid er utgått.
  2. Utførelse: For store konstruksjoner som det vil være kostbart å bytte, skal det legges til rette for relevante kontroller og større vedlikeholdstiltak som vil gjøre drift utover planlagt levetid mulig. Dette gjelder spesielt fundamenter og master, men er også relevant for andre deler som ikke nødvendigvis utsettes for stor slitasje.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle krav til komponenter