TRV:01011

ID TRV:01011
Bok 540
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst c) Korrosjonsbeskyttelse: Det skal benyttes materialer som er motstandsdyktige mot korrosjon.
  1. Utførelse: Deler av stål skal varmgalvansiseres etter NS-EN ISO 1461.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle krav til komponenter