TRV:01012

ID TRV:01012
Bok 540
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst d) Materialer: Materialer skal dokumenteres med materialsertifikat i henhold til NS-EN 10204.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle krav til komponenter