TRV:01013

ID TRV:01013
Bok 540
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst e) Prøving av komponenter: Prøving av komponenter skal utføres i samsvar med EN 50119 avsnitt 8.
  1. Utførelse: For hver komponenttype skal det ved innkjøp defineres et hensiktsmessig omfang av prøving. Fortrinnsvis skal prøvingen defineres med utgangspunkt i relevante produkt- og materialstandarder.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle krav til komponenter