TRV:01022

ID TRV:01022
Bok 540
Kapittel 10
Vedlegg a
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Dokumentasjon: Hver kontaktledningsbryter skal dokumenteres med:
  • montasjetegninger og beskrivelser,
  • kabellister og termineringstabeller,
  • komponent- og apparatspesifikasjoner med datablad og sertifikater,
  • drifts- og vedlikeholdsbeskrivelser,
  • feilsøkingsprosedyrer,
  • reservedelslister,
  • idriftssettelsesprotokoll og
  • overtakelsesprotokoll.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Komponenter, Vedlegg, Kontaktledningsbrytere, Generelt