TRV:01028

ID TRV:01028
Bok 540
Kapittel 10
Vedlegg a
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Montasje: Kontaktledningsbrytere skal utføres for montasje i kontaktledningsmaster eller tunnelvegg.
  1. Unntak: Dersom montasje i kontaktledningsmaster eller tunnelvegg ikke er gjennomførbar kan det benyttes kapslet bryter montert i teknisk hus.
  2. Dokumentasjon: Begrunnelse for bruk av kapslet bryter montert i teknisk hus dokumenteres gjennom egen vurdering av risiko.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Komponenter, Vedlegg, Kontaktledningsbrytere, Montasje