TRV:01030

ID TRV:01030
Bok 540
Kapittel 10
Vedlegg a
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Kraftoverføring: Det finnes ulike metoder som kan benyttes for kraftoverføring mellom manøvermaskin og bryter.
  1. Utførelse: Kraftoverføringen skal være dimensjonert for den aktuelle krafta i overføringen.
  2. Utførelse: Kraftoverføringer i metall skal ha en utjevningsforbindelse til masta.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Komponenter, Vedlegg, Kontaktledningsbrytere, Montasje