TRV:01043

ID TRV:01043
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Ledertype: Egnet ledertype skal velges for elektriske ledere tilknyttet returkretsen.
  1. Vurdering: Egnethet skal vurderes ut ifra strømføringsevne, mekanisk styrke, korrosjonsmotstand, håndterbarhet, kostnader, fare for tyveri og hærverk, og eventuelle andre påregnelige ytre påvirkninger.
  2. Utførelse: Ledere som forlegges uisolert i jord, skal oppfylle minstekrav til dimensjonering som angitt i tillegg C i EN 50522:2010 (NEK 440) for å sikre mekanisk styrke og korrosjonsmotstand.
  3. Utførelse: Veiledning i vedlegg c kan brukes som utgangspunkt for vurdering og valg av ledertype.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon