TRV:01054

ID TRV:01054
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst g) Tilgjengelige koblinger: Sammenkoblinger som er tilgjengelige for inspeksjon, kan utføres med C-press eller annen pressmetode.
  1. Unntak:Ved sammenkobling av 2 forskjellige metaller, over bakkenivå og tilgjengelig for inspeksjon, tillates bruk av skrukobling. Benytt vedlagt bruksanvisning eller RENblad 8155 for rett utførelses av tilkoblingen.
Dette er ofte tilfellet for sammenkoblinger i jordingsnett for antennemaster.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse Endringsforslag 3200.
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon