TRV:01091

ID TRV:01091
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Høyspenningskabler som utjevnes i begge ender: Ved utjevning i begge ender, skal høyspenningskabelen være dimensjonert for den økte termiske belastningen som følge av strøm som går i skjermen.
  1. Vurdering: Termisk oppvarming av kabelen ved utjevning i begge ender skal vurderes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon