TRV:01103

ID TRV:01103
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Jording av IT-system: IT-system skal jordes i samsvar med krav i NEK 400:2018.
 1. Utførelse: Kurser skal enten ha utkobling ved første jordfeil, eller ha varsel ved første jordfeil og ha utkobling ved andre jordfeil. Valg mellom disse avhenger av kursens tilgjengelighetskrav og hvilket utstyr kursen forsyner. Kriterier for vurdering av dette er angitt i Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Lavspent_strømforsyning#Fordelingssystem.
 2. Utførelse: Ved galvanisk tilknytning til allmenne IT-fordelingsnett skal kurser beskyttes som beskrevet i NEK 400:2018-411.6.2.
  1. Dette innebærer at kurser kobles ut automatisk ved første jordfeil.
  2. NEK 400:2018 har unntaksbestemmelser fra punkt 1 som i jernbaneanlegg kun skal brukes i helt spesielle tilfeller og med særlig argumentasjon. Det skal søkes om dispensasjon fra Teknisk regelverk for å ta dette i bruk i nye anlegg.
  3. I eksisterende anlegg (lovlig bygget etter tidligere regelverk) uten automatisk utkobling av første jordfeil kan det foretas tilpasninger uten at anlegget prosjekteres på nytt.
 3. Utførelse: Ved galvanisk adskillelse fra allmenne IT-fordelingsnett og der alle tilknyttede utsatte ledende deler i installasjonen er utjevnet til returkretsen (inkludert forsyningen og alle kabelskjermer), kan kurser beskyttes som beskrevet i NEK 400:2018-411.6.3.
  1. Dette innebærer bruk av isolasjonsovervåkning i stedet for automatisk utkobling av kurser ved første jordfeil.
  2. Fordi alle utsatte ledende deler er utjevnet til det samme jordingsnettverket (returkretsen), vil det ikke gå jordfeilstrøm i jordelektroden, og jordfeil vil derfor ikke føre til spenningsstigning.
  3. Automatisk utkobling av kurser skjer først når det oppstår en ny jordfeil til en annen fase.
  4. Galvanisk adskillelse kan oppnås ved forsyning fra egen fordelingstransformator, ved forsyning fra skilletransformator eller ved forsyning fra UPS-anlegg med galvanisk skille.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon