TRV:01108

ID TRV:01108
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Inntakskabel:: Ved inntak av langlinjekabel i elteknisk hus skal langlinjekabelen skjøtes over i en inntakskabel et stykke fra elteknisk hus.
  1. Utførelse: Langlinjekabelens armering/skjerm skal jordes med egen jordingselektrode.
  2. Utførelse: Inntakskabelens skjerm skal være isolert fra langlinjekabelens armering/skjerm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon