TRV:01109

ID TRV:01109
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Avgrening til elteknisk hus: For avgrening av kabelpar til elteknisk hus fra en passerende langlinjekabel, kan de aktuelle kabelparene sløyfes ut på en avgreningskabel.
  1. Utførelse: Armering/skjerm kan fortsette ubrutt i langlinjekabelen uten tilkobling til avgreningskabelen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon