TRV:01118

ID TRV:01118
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Trestruktur: Jordingsanlegget i elteknisk hus skal bygges opp med en trestruktur, for god beskyttelse mot elektromagnetisk påvirkning, se Figur: Jording og utjevning i elteknisk hus.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon