TRV:01155

ID TRV:01155
Bok 540
Kapittel 10
Vedlegg c
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav
Kravtekst a) Plassering: Transformatorer skal installeres i henhold til NEK 440, og spesielt slik at følgende funksjonskrav oppfylles:
  • hindre adgang for uvedkommende,
  • beskytte omgivelser mot brannfare,
  • beskytte transformatoren mot klimatiske påvirkninger, og
  • sikre tilstrekkelig kjøling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlegg, Transformatorer, Generelt