TRV:01156

ID TRV:01156
Bok 540
Kapittel 10
Vedlegg c
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst b) Oljetype ved plassering i tunnel: Oljeisolerte transformatorer som er plassert i tunnel skal bruke brannhemmende olje.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlegg, Transformatorer, Generelt