TRV:01158

ID TRV:01158
Bok 540
Kapittel 10
Vedlegg c
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav
Kravtekst d) Akustisk støy: Transformatorer bør plasseres gjennomtenkt slik at spredning av støy til nærliggende bebyggelse begrenses.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlegg, Transformatorer, Generelt