TRV:01160

ID TRV:01160
Bok 540
Kapittel 10
Vedlegg c
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst b) Ytelse: Merkeytelse og overbelastningsevne for autotransformatorer skal være tilstrekkelig for forventet belastning.
Enheter med merkeytelse på 5 MVA er per 2019 tilgjengelig på Bane NOR sin rammeavtale. Det forventes at enheter med merkeytelse på 10 MVA blir tatt i bruk på Follobanen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlegg, Transformatorer, Autotransformatorer