TRV:01160

ID TRV:01160
Bok 540
Kapittel 10
Vedlegg c
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst b) Ytelse: Merkeytelse og overbelastningsevne for autotransformatorer skal være tilstrekkelig for forventet belastning.
Enheter med merkeytelse på 5 MVA er per 2019 tilgjengelig på Bane NOR sin rammeavtale. Enheter med merkeytelse på 10 MVA er installert på Follobanen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlegg, Transformatorer, Autotransformatorer