TRV:01161

ID TRV:01161
Bok 540
Kapittel 10
Vedlegg c
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst c) Kortslutningsimpedans: Autotransformatorer bør ha mest mulig lik kortslutningsimpedans, med en designverdi på ek = 0,4 %.
  1. Utførelse: Autotransformatorer med relativ kortslutningimpedans som avviker mer enn ca. 10 % fra hverandre skal ikke samlokaliseres (dvs. ikke parallellkoples direkte).
Lav kortslutningsimpedans fører til god balanse i strømbelastningen mellom PL/KL og NL. Lik kortslutningsimpedans fører til god lastdeling mellom parallellkoplete autotransformatorer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlegg, Transformatorer, Autotransformatorer