TRV:01164

ID TRV:01164
Bok 540
Kapittel 10
Vedlegg c
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst f) Dimensjonering av kabler: Tilkoblingskabler til en autotransformator skal dimensjoneres slik at de ikke begrenser autotransformatorens ytelse.
Merkestrøm (kontinuerlig strøm) for en 5 MVA autotransformator er 167 A i tilkobling for PL/KL og for NL, og 333 A i tilkobling for retur.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlegg, Transformatorer, Autotransformatorer