TRV:01165

ID TRV:01165
Bok 540
Kapittel 10
Vedlegg c
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst g) Installasjon: Autotransformatorer skal være installert i et lukket rom (kiosk eller bygning), for å begrense vedlikehold ved at:
  • oljekummen ikke kan fylles med regnvann,
  • løv og snø ikke kan blåse inn, og
  • smådyr og fugler ikke kommer inn.
Autotransformatorer blir utstyrt med støtmåler (stötmätare) ved forsendelse fra fabrikk. Denne har som formål å registrere støt (harde påkjenninger) under transport fra fabrikk til monteringsstedet. Ved montering på permanent plassering er det derfor viktig med følgende tiltak/prosedyre:
  • Støtmåleren fjernes raskest mulig etter at transformatoren er satt på sitt endelige monteringssted.
  • Etter at den er demontert er det viktig at støtmåleren åpnes og strømtilførselen fra det innebygde batteriet kobles ut, før den sendes tilbake til fabrikken.
NB! Om ikke strømtilførselen kuttes vil denne fortsette å registrere støtt ved postforsendelse tilbake til fabrikken.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlegg, Transformatorer, Autotransformatorer