TRV:01166

ID TRV:01166
Bok 540
Kapittel 10
Vedlegg c
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst h) Adkomst: Autotransformator bør plasseres nær kjørbar vei slik at det ved bygging, inspeksjon og vedlikehold er mulig å komme til uten bruk av skinnegående kjøretøy.
  1. Utførelse: Plassering bør være slik at anlegget kan inspiseres og vedlikeholdes uten sportilgang.
I praksis vil plassering i forbindelse med stasjonsområder og overkjøringssløyfer være hensiktsmessig.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlegg, Transformatorer, Autotransformatorer