TRV:01173

ID TRV:01173
Bok 540
Kapittel 10
Vedlegg c
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst c) Metning: Metningsgrensen for en sugetransformator skal være 1-min-verdien fra '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"'.
  1. Utførelse: Ved denne strømmen skal sekundærstrømmen være minst 96 % av primærstrømmen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlegg, Transformatorer, Sugetransformatorer