TRV:01175

ID TRV:01175
Bok 540
Kapittel 10
Vedlegg c
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst d) Kortslutningsstrøm: Det skal brukes sugetransformatorer som er dimensjonert for påregnelige kortslutningsstrømmer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlegg, Transformatorer, Sugetransformatorer