TRV:01178

ID TRV:01178
Bok 540
Kapittel 10
Vedlegg c
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst g) Installasjon: Installasjon kan være i mast eller i kiosk/bygning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlegg, Transformatorer, Sugetransformatorer