TRV:01181

ID TRV:01181
Bok 540
Kapittel 10
Vedlegg c
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst c) Kortslutningsimpedans: Kortslutningsimpedans kan standardiseres på 5,5 %.
Spenningen, ytelsen og kortslutningsimpedansen er til sammen bestemmende for kortslutningsstrømmen ved kortslutning på lavspenningssiden av transformatoren.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlegg, Transformatorer, Reservestrømstransformatorer