TRV:01183

ID TRV:01183
Bok 540
Kapittel 10
Vedlegg c
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst e) Vern: Reservestrømstransformatoren skal vernes med en høyspentsikring som kobler fra kortslutninger som skjer fram til første sikring på 230 V-siden ved laveste kontaktledningsspenning.
Beregnet minste strøm på transformatorens primærside ved direkte kortslutning på sekundærsiden er:
  • Type 1, 10 kVA transformator: 8 A
  • Type 2, 25 kVA transformator: 22 A
  • Type 3, 50 kVA transformator: 44 A
Ved beregning er det lagt til grunn angitte transformatordata og i tillegg minste ikke-permanente driftsspenning i kontaktledningen Umin1 lik 11 kV i henhold til EN 50163. Alle verdiene er avrundet ned.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlegg, Transformatorer, Reservestrømstransformatorer