TRV:01188

ID TRV:01188
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Måltall for dempning i fiberskjøt: Ingen av fiberskjøtene skal ha høyere dempning enn 0,14999 dB målt i begge retninger, summert og delt på 2.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at måltall for dempning av optiske signaler i skjøt har en definert verdi for avrundingsregel.
Relatert krav
Opprettet 2016/12/05
Referanse Endret med presisering fra 0, 1 dB - https://trv.banenor.no/endringsforslag/forslag/2902
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Krav til dempning og refleksjon for fiberkabel"