TRV:01188

ID TRV:01188
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Ingen av fiberskjøtene skal ha høyere dempning enn 0,1 dB målt begge retninger, summert og delt på 2.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 2.2.1 "Krav til dempning og refleksjon for fiberkabel"