TRV:01193

ID TRV:01193
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst d) Det skal forutsettes at kabel blir benyttet for balansert overføring.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 2.2.2 "Kobberkabel"

Kravteksten bør oppdateres eller fjernes i tråd med utfasing av langlinjekabel Det er transmisjonslinjen som skal prosjekteres med balansert overføring. alt. " ..Kobberkabel skal anvendes i transmisjonssystem som anvender balansert signal overføring .."