TRV:01253

ID TRV:01253
Bok 515
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) Skiltet skal normalt settes opp 500 meter foran signal 65C «Utkobling foran nøytralseksjon» og signal 65E «Senking av strømavtaker», på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon