TRV:01257

ID TRV:01257
Bok 515
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) Skiltet skal settes opp i tilstrekkelig avstand etter strekning der lokomotiv ikke kan kjøre med hevet strømavtaker, på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon