TRV:01259

ID TRV:01259
Bok 515
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) Skiltet skal settes opp på egen stolpe, i åk eller på dvergsignal, normalt på høyre side av vedkommende togspor. Hvis det kan være tvil om hvilket spor signalet gjelder for, skal det settes opp en pil på stolpen som viser hvilket spor signalet gjelder for.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon