TRV:01316

ID TRV:01316
Bok 515
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Plassering av signal for «Anleggsområde-jernbane slutter»:
  1. Utførelse: Skiltet skal settes opp på 1-3 m høyt stativ eller stolpe, fortrinnsvis med ett av hvert skilt på hver side av stativet/stolpen.
  2. Utførelse: Skiltet kan plasseres midt i spor eller til høyre for det sporet skiltet gjelder for.
  3. Utførelse: Skiltets festeanordning skal være utformet på en slik måte at skiltet ikke påvirkes av vind eller trykk/sug krefter fra passerende trafikk.

Utforming: Se tegning KO-066988-000

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Signal 105B «Anleggsområde-jernbane slutter», Plassering