TRV:01327

ID TRV:01327
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Dersom det er installasjoner mellom stasjonene, skal nødvendig antall kabelpar avgreines fra en skjøt i kabelkum.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for Skjøting,avtapping og terminering - 3.4.2 "Kobberkabel"