TRV:01328

ID TRV:01328
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst b) Der ny kobberkabel skjøtes inn på en delstrekning, skal det gjøres tiltak slik at kabelens karakteristikk opprettholdes på de pupiniserte parene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for Skjøting,avtapping og terminering - 3.4.2 "Kobberkabel"