TRV:01329

ID TRV:01329
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst c) Alle trådpar skal termineres på Krone-plinter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for Skjøting, avtapping og terminering - 3.4.2 "Kobberkabel"