TRV:01330

ID TRV:01330
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Ved avslutning av langlinje parkabler i teletekniske rom av kategori 1 skal det benyttes halvfelt..
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for Skjøting,avtapping og terminering - 3.4.2 "Kobberkabel"

Langlinjekabel er under utfasing i Bane NOR - Landsdekkende fiberinfrastruktur skal dekke opp for dette behovet.