TRV:01331

ID TRV:01331
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst e) Ved avslutning av langlinje parkabel i teletekniske rom av kategori 2 bør det benyttes halvfelt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for Skjøting,avtapping og terminering - 3.4.2 "Kobberkabel"