TRV:01332

ID TRV:01332
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst a) Det skal foretas målinger for alle installerte og konnekterte fiberforbindelser.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 3.5.1 Akseptansetest "Fiberkabel"