TRV:01334

ID TRV:01334
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst c) For lokal kabel for spredenett skal det som et minimum foretas dempningsmåling med effektmeter fra ende til ende i en retning for bølgelegde 1310 nm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 3.5.1 Akseptansetest "Fiberkabel"