TRV:01471

ID TRV:01471
Bok 542
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst ▶ a) I de løftede ledningsparter ved seksjonsutliggeren skal det være stavisolatorer minimum 1,25 m fra den utliggeren den kjørbare ledningen er opphengt i.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontaktledning/Vedlikehold/Seksjonering