TRV:01472

ID TRV:01472
Bok 542
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst ▶ a) Isolasjonsholdfasthet: Den horisontale avstanden mellom kontakttrådene og bærelinene i et seksjonsfelt utformes som følger:
  • For nye utforminger (S20 og S25), skal avstanden være 450 mm der ledningene er utsatt for sidevind.
  • For nye utforminger (S20 og S25), kan avstanden være 270 mm der ledningene ikke er utsatt for sidevind (tunnel).
  • For utforminger bygget før 1990, skal avstanden være 400 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontaktledning/Vedlikehold/Seksjonering#Horisontal avstand mellom kontaktledningsparter i seksjonsfelt