TRV:01473

ID TRV:01473
Bok 542
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst ▶ b) Alle anlegg som er prosjektert og bygget med en avstand på 450 mm har samme krav som for System 20 og 25.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontaktledning/Vedlikehold/Seksjonering#Horisontal avstand mellom kontaktledningsparter i seksjonsfelt