TRV:01474

ID TRV:01474
Bok 542
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst ▶ a) Statisk avstand mellom konstruksjoner som kan skilles elektrisk fra hverandre skal være i henhold til [510], kapittel 7.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontaktledning/Vedlikehold/Seksjonering#Statisk avstand mellom konstruksjoner som kan skilles elektrisk fra hverandre