TRV:01506

ID TRV:01506
Bok 542
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Ved montert sikringsjern: Der sikringsjern er montert skal disse være hele, funksjonsdyktige og være uten nevneverdige skader.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Mekaniske konstruksjoner, Siksringsjern