TRV:01584

ID TRV:01584
Bok 515
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) Skiltene skal plasseres på hver ende av brobeskyttelse og beskyttelsesgjerde vendt mot vegen eller publikumsområdet i en høyde av ca 1,6 m.
  1. Utførelse: Det skal maksimalt være 15 m mellom hvert skilt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav TRV:01588, TRV:01590
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon