TRV:01591

ID TRV:01591
Bok 515
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) Skiltet skal settes opp lett synlig ved mulige adkomstveier til området.
  1. Utførelse: Kan settes opp på egen stolpe
  2. Utførelse: Skiltet kan monteres i kombinasjon med forbudsskiltene 4.2.1 og 4.2.2 for områder med adgang forbudt for uvedkommende.
  3. Utførelse: Avstand mellom skilt etter behov.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon