TRV:01595

ID TRV:01595
Bok 515
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst
  1. Skiltet skal plasseres sammen med skilt for "Stopp ved planoverganger for vei og stasjoner"
  2. Skiltet skal alltid benyttes sammen med underskilt "Stedsangivelse langs linjen"
  3. Skiltet kan ha underskilt "Gjelder også traktor og lastebil"
  4. Skiltet kan ha underskilt "Gjelder også traktor med henger"
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 515 2023 Endringsartikkel 3437
Relatert krav
Opprettet
Referanse 515 2020 Endringsartikkel 2803
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon Planovergang, Opplysningsskilt for lange eller tunge kjøretøy, Underskilt