TRV:01608

ID TRV:01608
Bok 543
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Valg: Valg av sporvekselvarmesystem skal utføres i samarbeid med anleggseier i samsvar med relevante rutiner for anskaffelser.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at riktig anskaffelsesrutiner følges
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme